Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:29.06.2018r. – 29.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.