Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.