Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje kolonijne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS.

>  Czytaj więcej...