Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ruszają Programy w zakresie dotacji z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury. Prosimy o zapoznanie się Państwa oraz Państwa klientów z programem, którego link zamieszczamy poniżej.

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności. Efektem ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm.

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać na działania w ramach trzech komponentów:

a) inwestycyjnego: -zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń czy wyposażenia,

b) szkoleniowego: - podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników, unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności,

c) doradczego: - opracowanie modelu biznesowego, przygotowanie procedur technicznych.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Więcej szczegółów znajdą Państwo w linku poniże: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-2021-2027/Aktualnosci/Beda-dotacje-z-KPO-dla-branzy-hotelarskiej-gastronomii-turystyki-i-kultury-1