W ubiegły wtorek w Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior W Szczecinku grantobiorcy konkursu „Działaj Lokalnie 2023” zaprezentowali swoje projekty.

Każdemu z nich udało się w pełni zrealizować zaplanowane działania przyczyniając się poszerzenia oferty inicjatyw kulturalnych, sportowych, ekologicznych, edukacyjnych i integracyjnych dostępnych na terenie działania ODL.

Przypomnijmy inicjatywy wybrane do dofinansowania w 2023 r.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ,,Droga"

Tytuł projektu: Zdrowie zaczyna się w głowie

W ramach projektu przeprowadzone zostały różne działania edukacyjne i warsztatowe związane ze zdrowiem psychicznym m.in. konferencje i wykłady na temat zdrowia psychicznego, dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej, warsztaty oraz sesja zdjęciowa.

Wartość budżetu projektu: 9 500,00

Kwota dofinansowania: 5 500,00

 

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach Realizator (grupa nieformalna): "Faceci dla dobra wspólnego"

Tytuł projektu: "Poznaj sąsiada-ożywienie relacji międzysąsiedzkich"

Projekt zakładał integrację mieszkańców sołectwa Stary Grabiąż poprzez organizację m.in. pikniku rodzinnego oraz warsztatów filcowania na sucho i na mokro. W ramach projektu zbudowane zostało ogrodzenie wokół placu zabaw oraz zasadzone zostały ozdobne rośliny. Zwieńczeniem operacji była organizacja „Pikniku pieczonego ziemniaka”.

Wartość budżetu projektu: 8 225,00

Kwota dofinansowania: 5 200,00

 

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie Realizator (grupa nieformalna): Babski Klub Optymistek 40+

Tytuł projektu: Łapacze optymistycznych snów

Zadanie projektowe polegało na przeprowadzeniu warsztatów makramy z materiałów ekologicznych wśród kobiet 40+. Makrama to starożytna technika tworzenia ze sznurka bez użycia drutów, szydełka czy kleju. Uczestniczki pracowały na wysuszonym i oczyszczonym drewnie z morza, naturalnie wyrzeźbionym i zaimpregnowanym przez Bałtyk. Podczas warsztatów używane były sznurki w wielu barwach pozwalające wyrazić siebie w zdecydowanych lub stonowanych barwach, adekwatnie do charakteru, nastroju czy kolorystyki wnętrza każdej z pań. Projekt zwieńczony został wystawą prac.

Wartość budżetu projektu: 9 300,00

Kwota dofinansowania: 5 300,00

 

Wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie Realizator (grupa nieformalna): Kulturalni.pl

Tytuł projektu: Francja ... elegancja

Projekt polegał na zrealizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo dot. Francji m.in. prelekcji, zajęć dla dzieci: decoupage oraz kulinarnych – smaki Francji. Ostatnim etapem realizacji projektu była wystawa galerii MBP w Bornem Sulinowie połączona z mini koncertem piosenki francuskiej oraz poczęstunkiem w stylu francuskim.

Wartość budżetu projektu: 7 455,00

Kwota dofinansowania: 5 300,00

 

Wnioskodawca: Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Zawisza" Grzmiąca

Tytuł projektu: Pamięci Jacka

W ramach projektu zrealizowano kilka wydarzeń, podczas których upamiętniona została postać Jacka Kurzejewskiego, zmarłego w 2016 r. zastępcy Wójta Gminy Grzmiąca, autora wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Z jego inicjatywy wybudowany został m.in. zespół boisk Orlik. W ramach operacji odbył się mecz otwarcia, w którym udział wzieli m.in. samorządowcy, koledzy i koleżanki Jacka, następnie zrealizowany został turniej piłkarski dla dzieci w wieku do lat 9 oraz okolicznościowy piknik integracyjny.

Wartość budżetu projektu: 7 100,00

Kwota dofinansowania: 5 500,00

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego Realizator (grupa nieformalna): "Młode Wilki" PS

Tytuł projektu: Z anatomią człowieka na Ty!

Głównym celem projektu była pomoc w rozwijaniu pasji edukacyjnych uczniów szkół średnich w zakresie anatomii człowieka. W ramach realizacji operacji zorganizowane zostały m.in. zajęcia z młodzieżą szkół średnich, spotkania z osobami dorosłymi w gminach i inne działania promujące profilaktykę zdrowotną. Działania w ramach projektu zostały zrealizowane na terenie miasta i gminy Szczecinek, gminy Barwice, gminy Biały Bór, gminy Borne Sulinowo i gminy Grzmiąca.

Wartość budżetu projektu: 3310,00

Kwota dofinansowania: 2 470,00

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nasza Dąbrowica"

Tytuł projektu: Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowicy (działka nr 22/67)

Operacja obejmowała modernizację terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 22/67, poprzez przeprowadzenie następujących działań: zabudowę wiaty demontowalną plandeką, renowację i konserwację zabudowanych ławek przy kręgu przewidzianym na ognisko, zakup i zabudowę trójnogu do paleniska. Dodatkowo zorganizowano wydarzenia integracyjne m.in. ogniska i pikniki.

Wartość budżetu projektu: 8 100,00

Kwota dofinansowania: 5 200,00

 

Wnioskodawca: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Tytuł projektu: Architektura w służbie ekologii, nauka podstaw budownictwa organicznego

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla młodzieży licealnej i klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Borne Sulinowo. Podczas warsztatów przeprowadzono zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczące architektury i budownictwa zrównoważonego oraz organicznego. Uczestnicy zajmowali się m.in. pracami przy budowie wolnostojącego pieca do pieczenia chleba, tworzeniem ogrodzenia zagrody tradycyjnych ras polskich zwierząt oraz zapoznali się z technologią wykonywania tynków glinianych, na przykładzie prac wykonanych przy renowacji wnętrza zabytkowego budynku zwanego "Domem Leśnika".

Wartość budżetu projektu: 21 785,00

Kwota dofinansowania: 5 500,00

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie WSPÓLNIE

Tytuł projektu: Akcja integracja - wspólnie dbamy o nasze otoczenie

W ramach projektu zorganizowany został cykl wydarzeń integracyjnych. Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie zostało doposażone w sprzęt, który pozwolił na przygotowanie poczęstunku dla uczestników wydarzeń. Dodatkowo w ramach wolontariatu zaangażowano animatora dla najmłodszych mieszkańców gminy. We wrześniu wspólnie szkołami z terenu gminy Grzmiąca stowarzyszenie przyłączyło się do akcji sprzątania świata.

Wartość budżetu projektu: 9 210,00

Kwota dofinansowania: 5 900,00

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Be Happy

Tytuł projektu: Piłka jest okrągła a bramki są dwie

Projekt polegał na przeprowadzeniu treningów piłki nożnej z elementami ogólnorozwojowymi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borne Sulinowo oraz przeprowadzeniu turnieju gry 1x1. Projekt był odpowiedzią na wakacyjną przerwę i brak innych zorganizowanych zajęć dla młodzieży.

Wartość budżetu projektu: 6 560,00

Kwota dofinansowania: 3 500,00

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przyjaźń bez Granic"

Tytuł projektu: Most Partnerski- wzmacniane współpracy polsko- niemieckiej

Głównym celem projektu było pogłębienie współpracy między mieszkańcami gmin Szczecinek i Gellersen, wymiana ich pomysłów i doświadczeń z zakresu działań społecznych i energii odnawialnej. Projekt wpłynął również na wzrost poczucia przynależności i sprawczości w lokalnej społeczności. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały spotkania on-line oraz stacjonarne.

Wartość budżetu projektu: 7 700,00

Kwota dofinansowania: 5 900,00

 

Wielkie brawa dla wszystkich Grantobiorców.

Linki do relacji ze spotkania: https://gryf.tv/aktualnosci/szczecinek/dzialaj-lokalnie-2023-podsumowane/44528/?fbclid=IwAR2L1E5Y1ihY9YC91ZbAO81x7byFAaBA1cO5JVbF5ZyLpk9k6ms1wdVDhE8_aem_AU-wUEgKg1WObHUNgueTuVOykG1Sb0XkBTP101OTLE7XQizsjLzNau-xc0w4v51MANAlojIi8jXhXmFaEUCt2gx9

https://www.facebook.com/watch/?rdid=9SlQaxJ7xZ8dZqmW&v=390808617091012

Małymi krokami zbliżamy się do kolejnego już konkursu „Działaj Lokalnie”, gdyż tradycją stało się, że na przełomie kwietnia i maja można będzie składać wnioski. A zatem zbierajcie pomysły.

Dokładne terminy naboru wniosków podamy w późniejszym czasie.