6 marca br. przedstawiciele LGD POJEZIERZE RAZEM wystąpili z prezentacją dotyczącą działalności Stowarzyszenia podczas sesji Rady Miejskiej w Białym Borze.

Celem wystąpienia było przekazanie informacji na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM oraz przedstawienie zasad i możliwości ubiegania się o wsparcie z dwóch funduszy: EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM Pawła Mikołajewskiego Stowarzyszenie podczas obrad sesji reprezentowali Dyrektor Biura LGD Dariusz Siubdzia oraz Dorota Giedrys – koordynator merytoryczny ds. LSR.