Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM rozpoczęło cykl wystąpień podczas sesji Rad Gminnych gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Celem wystąpień było przekazanie informacji na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM oraz przedstawienia zasad i możliwości ubiegania się o wsparcie z dwóch funduszy: EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W lutym zrealizowane zostały dwa wystąpienia: 15.02 na sesji Rady Gminy Grzmiąca i 22.02 m sesji Rady Gminy Szczecinek.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM Pawła Mikołajewskiego Stowarzyszenie podczas obrad sesji reprezentowali Dyrektor Biura LGD Dariusz Siubdzia oraz Dorota Giedrys – koordynator merytoryczny ds. LSR.