Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.