Drukuj

Lp.

Data podpisania umowy

Numer naboru

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Miejsce realizacji operacji

Kwota wsparcia w PLN

Kwota obciążająca budżet LSR

Wartość skumulo-wana

1.

2017-05-11

1/2016

8/LGD-PR
/PDG
/2016

Marek Andrzej Wójciszyn

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - adaptacja budynku stajni pod ośrodek wypoczynkowo-jeździecki w Stepieniu

Stepień, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.

2017-05-11

1/2016

6/LGD-PR
/PDG
/2016

Zbigniew Ziojła

Kojce hotelowe, szkolenie psów myśliwskich i obronnych

Ostropole, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

100 000,00

3.

2017-05-11

1/2016

13/LGD-PR/PDG
/2016

Agnieszka Dziubańska

Produkcja żywności metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem produktów lokalnych

Jelenino, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

150 000,00

4.

2017-05-11

1/2016

1/LGD-PR
/PDG
/2016

Mieczysław Andrzej Grabowski

Kompleksowa muzyczna obsługa imprez w zakresie nagłaśniania i oświetlania

Grabowo, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

200 000,00

5.

2017-05-11

1/2016

5/LGD-PR
/PDG
/2016

Ryszard Gałek

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług mechanicznych i handel częściami zamiennymi

Przystawy, Gmina Grzmiąca

50 000,00

50 000,00

250 000,00

6.

2017-05-11

1/2016

2/LGD-PR
/PDG
/2016

Maciej Jankowski

Utworzenie firmy nagłośnieniowo-oświetleniowej Yanko Events Light & Sound

Sulikowo, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

300 000,00

7.

2017-05-24

1/2016

14/LGD-PR/PDG
/2016

Andrzej Paweł Turczyn

Utworzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego "WOBBLERWELT" - produkcja artykułów wędkarskich

Piaski, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

350 000,00

8.

2017-05-25

1/2016

3/LGD-PR
/PDG
/2016

Marta Anna Czuszel

Sklep internetowy jako forma prowadzenia przedsiębiorstwa z terenów obszarów wiejskich

Parsęcko, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

400 000,00

9.   

2017-05-31

1/2016

9/LGD-PR
/PDG
/2016

Wojciech Benedykt Więckowski

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firmy - Agencja Muzyczna Folk

Przyjezierze, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

450 000,00

10. 

2017-05-31

1/2016

7/LGD-PR
/PDG
/2016

Anna Małgorzata Malarska

Deko Serwis - obsługa dekoratorska imprez

Silnowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

500 000,00

11. 

2017-06-19

1/2017

2/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Borne Sulinowo

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława, Gmina Borne Sulinowo

114 524,00

179 985, 10

679 985,10

12. 

2017-07-19

1/2017

1/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Biały Bór

Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze

Biały Bór, Gmina Biały Bór

74 395,00

116 918,44

796 903,54

13. 

2017-07-28

1/2017

3/LGD-PR
/BI
/2017

Gmina Szczecinek

Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz

Godzimierz, Gmina Szczecinek

40 086,00

63 000,00

859 903,54

14. 

2017-08-08

LGD POJE-ZIERZE RAZEM  Projekt Współpracy Międzyna-rodowej 

Młodzieżowa Akademia Komunikacji MAK

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Obszar Opawski (Czechy), Lubuski i Pomorze Zachodnie

20 000,00

20 000,00

879 903,54

15. 

2017-11-03

2/2017

2/LGD-PR
/RDG
/2017

EU-PARTNER POLSKA Gabriela Skórcz

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EU-PARTNER POLSKA Gabriela Skórcz poprzez inwestycje polegające na budowie i wyposażeniu budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwoju usług turystycznych

Piława, Gmina Borne Sulinowo

200 000,00

200 000,00

1 079 903,54

16. 

2017-10-27

2/2017

1/LGD-PR
/RDG
/2017

Rafał Krzysztof Broda Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Rozwój działalności gospodarczej poprzez dywersyfikację usług i tworzenie lokalnej marki produktu

Parsęcko, Gmina Szczecinek

106 485,00

106 485,00

1 186 388,54

17. 

2017-11-09

2/2017

7/LGD-PR
/RDG
/2017

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BIO-ZBYT" Zbigniew Ciszek

Rozwój PHU "BIO-ZBYT" poprzez zakup maszyn i stworzenie stanowiska pracy

Biały Bór, Gmina Biały Bór

112 000,00

112 000,00

1 298 388,54

18. 

2017-11-14

2/2017

5/LGD-PR
/PDG
/2017

Przedsiębiorstwo Usług Leśnych Forest Sp. z o.o.

Rozwój działalności spółki Forest poprzez zakup maszyny typu frezarka oraz zatrudnienie pracownika

Sitno, Gmina Szczecinek

195 000,00

195 000,00

1 493 388,54

19. 

2018-03-05

4/2017

4/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Grzmiąca

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alei na cmentarzu w Grzmiącej - etap I

Grzmiąca, Gmina Grzmiąca

98 244,00

154 300,44

1 647 688,98

20. 

2018-03-09

4/2017

2/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Barwice

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek na cmentarzu w Barwicach

Barwice, Gmina Barwice

114 534,00

180 000,00

1 827 688,98

21. 

2018-03-21

4/2017

5/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Biały Bór

Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze

Biały Bór, Gmina Biały Bór

44 144,00

69 377,39

1 897 066,37

22. 

2018-03-21

4/2017

1/LGD-PR
/BIR
/2017

Gmina Szczecinek

Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz - II etap

Godzimierz, Gmina Szczecinek

73 174,00

114 999,98

2 012 066,35

23.   

2018-03-29

3/2017

1/LGD-PR
/PDG
/2017

Natalia Maria Jasionas

Mobilny gabinet kosmetyczny Look Beauty

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

2 062 066,35

24.   

2018-04-03

3/2017

4/LGD-PR
/PDG
/2017

Marcin Jakub Anikiej

Wspieranie przedsiębiorczości w zakresie rozwoju turystyki jako wzrost atrakcyjności i efektywności Regionu Pojezierza

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 112 066,35

25.   

2018-04-04

3/2017

12/LGD-PR/PDG
/2017

Tomasz Arkadiusz Kleinszmid

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – usługi ogólnobudowlane

Biały Bór, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 162 066,35

26.   

2018-04-10

3/2017

7/LGD-PR
/PDG
/2017

Dominika Izabela Kwinta

Utworzenie Klubu Malucha „Słoń Dominik” dla dzieci do lat 3

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 212 066,35

27.   

2018-04-10

5/2017

2/LGD-PR
/PR
/2017

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Organizacja Festiwalu Produktów Tradycyjnych w Bornem Sulinowie

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

31 830,00

50 024,79

2 262 091,14

28.   

2018-04-12

3/2017

11/LGD-PR/PDG
/2017

Iwona Zawieśnicka - Szydlik

Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z produkcją materiałów wideo

Ciemino, Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 312 091,14

29.   

2018-04-19

3/2017

6/LGD-PR/PDG
/2017

Radosław Kisielewski

Utworzenie przedsiębiorstwa: „Kancelaria konsultingu biznesowego Radosław Kisielewski – doradztwo prawne, outsourcing księgowo – kadrowy”

Kaliska, Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 362 091,14

30.   

2018-04-19

3/2017

10/LGD-PR/PDG
/2017

Krzysztof Lechowicz

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie architektury

Biały Bór, Gmina Biały Bór

50 000,00

50 000,00

2 412 091,14

31.   

2018-04-19

3/2017

2/LGD-PR
/PDG
/2017

Michał Osuch

Utworzenie działalności gospodarczej – Biuro Ochrony PROGRESS Michał Osuch

Barwice, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

2 462 091,14

32.   

2018-07-10

LGD POJE- ZIERZE RAZEM  Projekt Współpracy Regionalnej 

Strefa Aktywności Społecznej SAS

Działania integrujące i aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich, pobudzenie aktywności lokalnej społeczności z terenów objętych realizacją zadania

Gm. Barwice Gm. Biały Bór Gm. Grzmiąca Gm. Szczecinek Gm. Borne Sulinowo

80 000,00

80 000,00

2 542 091,14

33.   

2018-12-05

1/2018

3/LGD-PR/PDG
/2018

Waldemar Adam Soćko

Utworzenie podmiotu działającego w branży handlowo-usługowej

Borne Sulinowo/ Szczecinecki

50 000,00

50 000,00

2 592 091,14

34.   

2018-12-05

6/2018

1/LGD-PR/RI
/2018

Gmina Szczecinek

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Spore, gm. Szczecinek

Szczecinek/ Szczecinek

53 623,00

84 319,65

2 676 410,79

35.   

2018-12-05

1/OW/2017

1/LGD-PR/P
/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM poprzez wyrób gadżetów oraz wydanie publikacji w postaci map turystycznych

Szczecinek/ Szczecinek

50 000,00

50 000,00

2 726 410,79

36.   

2018-12-07

4/2018

5/LGD-PR
/RDG
/2018

Dorota Czutro

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług kosmetycznych

Powiat Szczecinecki/ Gmina Biały Bór

40 786,00

40 786,00

2 767 196,79

37.   

2018-12-12

1/2018

2/LGD-PR
/PDG
/2018

Wojciech Jerzy Szałek

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fumigacji i zamgławienia

Łubowo/ Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

2 817 196,79

38.   

2018-12-19

4/2018

1/LGD-PR
/RDG
/2018

Paweł Brysiak, Z.P.H. Brystal

Wzrost potencjału firmy Brystal przez budowę hali produkcyjnej w miejscowości Marcelin

Marcelin/ Gmina Szczecinek

230 000,00

230 000,00

3 047 196,79

39.   

2018-12-19

4/2018

3/LGD-PR
/RDG
/2018

Piotr Gąsienica, Usługi Leśno-Budowlane WALD-BUD PIOTR GĄSIENICA

Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Leśno-Budowlane WALD-BUD Piotr Gąsienica poprzez zakup koparko-ładowarki na potrzeby działalności

Łubowo/ Gmina Borne Sulinowo

150 000,00

150 000,00

3 197 196,79

40.   

2018-12-19

4/2018

4/LGD-PR
/RDG
/2018

Tomasz Nowacki, AGROTNOM

Rozwój działalności o usługi serwisowe poprzez budowę budynku serwisowego wraz z wyposażeniem

Sitno/ Gmina Szczecinek

140 000,00

140 000,00

3 337 196,79

41.   

2018-12-19

1/2018

8/LGD-PR-
PDG
/2018

Katarzyna Anna Harabin

Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie Happy Land

Barwice/Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

3 387 196,79

42.   

2018-12-31

LGD POJEZIE-RZE
RAZEM

Projekt
grantowy
Nr 5/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pt. ,,Edukacja, aktywizacja i integracja – organizacja wydarzeń i szkoleń dla lokalnej społeczności na terenie gminy Borne Sulinowo’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

70 450,00

70 450 00

3 457 646,79

a)

2018-12-31

5/2018/G

1/LGD-PR
/WK5
/2018/PG

Stowarzyszenie Borneńskie Wrzosy

,,Kaziuki na wesoło’’ w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo

23 810,00

23 810,00

3 411 006,79

b)

2018-12-31

5/2018/G

2/LGD-PR
/WK5
/2018/PG

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Bornego Sulinowa

W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie

Gmina Borne Sulinowo

46 640,00

46 640,00

3 457 646,79

43.   

2019-03-07

5/2018

1/LGD-PR
/P/2018

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Radacz studium krajobrazu kulturowego przywrócenie tożsamości miejsca

Juchowo, Radacz, Gmina Borne Sulinowo

92 985,00

92 985,00

3 550 631,79

44.   

2019-03-20

1/2018

6/LGD-PR-
PDG/2018

Arkadiusz Czubaszek

,,Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firmy – Firma Usługowo – Budowlana’’

Wierzchowo, Gmina Wiejska Szczecinek

50 000,00

50 000,00

3 600 631,79

45.   

2019-03-20

LGD POJEZIE-RZERAZEM

Projekt grantowy
Nr 7/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pt. ,,Działania kształtujące postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie działania LGD POJEZIERZE RAZEM’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

125 415,00

125 415,00

3 726 046,79

a)   

2019-03-20

7/2018/G

1/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

,,Bądź EKO’’

Gmina Borne Sulinowo

9 382,00

9 382,00

3 610 013,79

b)   

2019-03-20

7/2018/G

2/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, którego opiekunem jest Pani Zofia Szczepanowska z GRUPY NIEFORMALNEJ Kierownik grupy

,,Nauka, ekologia, przedsiębiorczość’’

Gmina Borne Sulinowo

9 312,00

9 312,00

3 619 325,79

c)

2019-03-20

7/2018/G

3/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie ''Gmina z pomysłem''

,,Puchar Regionalny Nordic-Walking Biały Bór 2019’’

Gmina Biały Bór

15 000,00

15 000,00

3 634 325,79

d)

2019-03-20

7/2018/G

4/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych

,,Flora i fauna do nas puka, przyjaciół pewnie szuka’’

Gmina Barwice

10 856,00

10 856,00

3 645 181,79

e)

2019-03-20

7/2018/G

5/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego z Juchowa

,,W zgodzie z naturą – gospodarstwo ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji i młodzieży w trosce o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój’’

Gmina Borne Sulinowo

43 114,00

43 114,00

3 688 295,79

f)

2019-03-20

7/2018/G

6/LGD-PR
/WK7 /2018/PG

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

,,NATURALNIE w Gminie Szczecinek’’

Gmina Wiejska Szczecinek

37 751,00

37 751,00

3 726 046,79

46.   

2019-03-27

4/2018/G

Projekt grantowy
Nr 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja pod tytułem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM’’

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

226 557,00

226 557,00

3 952 603,79

a.

2019-03-27

4/2018/G

1/LGD-PR
/RI/2018/PG

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

„Cafe Senior”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

6 302,00

6 302,00

3 732 348,79

b.

2019-03-27

4/2018/G

2/LGD-PR
/RI/2018/PG

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grzmiącej”

Grzmiąca, Gmina Wiejska Grzmiąca

14 999,00

14 999,00

3 747 347,79

c.

2019-03-27

4/2018/G

3/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno

„Wymiana infrastruktury kąpieliska w Stanicy Harcerskiej w Drężnie”

Drężno, Gmina Wiejska, Szczecinek

14 960,00

14 960,00

3 762 307,79

d.

2019-03-27

4/2018/G

4/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GWDZIE WIELKIEJ

„Rozbudowy siłowni plenerowej na terenie działki nr 250 w Gwdzie Wielkiej”

Gwda Mała, Gmina Wiejska Szczecinek

10 650, 00

10 650, 00

3 772 957,79

e.

2019-03-27

4/2018/G

5/LGD-PR/RI/2018/PG

Ludowy Zespół Sportowy „GRAB”

„Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży we wsi Grabowo”

Grabowo, Gmina Biały Bór

14 876,00

14 876,00

3 787 833,79

f.

2019-03-27

4/2018/G

6/LGD-PR
/RI/2018/PG

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie

„Loża prasowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 999,00

14 999,00

3 802 832,79

g.

2019-03-27

4/2018/G

7/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie

„Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

11 200,00

11 200,00

3 814 032,79

h.

2019-03-27

4/2018/G

8/LGD-PR
/RI/2018/PG

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół

„Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowie”

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 800,00

14 800,00

3 828 832,79

i.

2019-03-27

4/2018/G

9/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE SILNOWO 2020

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica”

Dąbrowica, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 843 452,79

j.

2019-03-27

4/2018/G

10/LGD-PR
/WK4/2018/PG

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”

Łubowo, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 858 252,79

k.

2019-03-27

4/2018/G

11/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Radacz

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”

Radacz, Gmina Borne Sulinowo

14 710,00

14 710,00

3 872 962,79

l.

2019-03-27

4/2018/G

12/LGD-PR
/RI/2018/PG

Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem”

„Razem dla osób niepełnosprawnych z Gminy Barwice”

Barwice, Gmina Barwice

10 384,00

10 384,00

3 883 346,79

m.

2019-03-27

4/2018/G

13/LGD-PR
/RI/2018/PG

STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWII”

„Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul Brzeźnickiej w Białym Borze”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

13 490,00

13 490,00

3 896 836,79

n.

2019-03-27

4/2018/G

14/LGD-PR
/WK4/2018/PG

STOWARZYSZENIE „GMINA Z POMYSŁEM”

„Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu - „ZIELONE PŁUCA BIAŁEGO BORU”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

31 400,00

31 400,00

3 928 236,79

o.

2019-03-27

4/2018/G

15/LGD-PR/RI/2018/PG

LUDOWY KLUB KAJAKOWY „HUBERTUS”

„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu pływającego w Gminie Biały Bór”

Biały Bór, Gmina Biały Bór

12 500,00

12 500,00

3 940 736,79

p.

2019-03-27

4/2018/G

16/LGD-PR
/RI/2018/PG

Stowarzyszenie Nasza Gmina

„Rozwijamy nasze pasje”

Dalęcino, Gmina Szczecinek

11 867,00

11 867,00

3 952 603,79

47.   

2019-04-23

1/2018

9/LGD-
PR/PDG/2018

Mariusz Banat

Podjęcie Działalności Gospodarczej – usługi napraw samochodowych

Jelenino, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

4 002 603,79

48.

2019-07-26

3/2018/G

Projekt
Grantowy
Nr 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Operacja tytułem: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Obszar LGD POJEZIERZE RAZEM

123 367,34

123 367,34

4 125 971,13

a)

2019-07-26

3/2018/G

7/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Promocja Obszaru LSR poprzez oznakowanie jezior: Komorze, Pile i Wierzchowo przy pomocy tablic z mapami batymetrycznymi 3D

Gmina Borne Sulinowo (Komorze, Borne Sulinowo, Piława); Gmina Szczecinek (Grąbczyn, Stare Wierzchowo)

10 700,00

10 700,00

4 013 303,79

b)

2019-07-26

3/2018/G

4/LGD/PR
/P/2018/PG

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół

Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

15 000,00

15 000,00

4 028 303,79

c)

2019-07-26

3/2018/G

2/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

Na szlaku dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty pieczenia chleba gwdowskiego w Siedzibie Stowarzyszenia Festiwal chleba i produktów regionalnych na działce nr 250 w Gwdzie Małej

Gwda Mała, Gmina Szczecinek

6 800,00

6 800,00

4 035 103,79

d)

2019-07-26

3/2018/G

5/LGD/PR
/P/2018/PG

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gwdzie Wielkiej

Restauracja ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego w Gwdzie Wielkiej wraz z tablicą informacyjną o wartości historycznej obiektu

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

15 000,00

15 000,00

4 050 103,79

e)

2019-07-26

3/2018/G

3/LGD/PR
/P/2018/PG

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID

Organizacja konferencji naukowej pn. „Śladami przeszłości” oraz wystawy w miejscowości Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

14 225,00

14 225,00

4 064 328,79

f)

2019-07-26

3/2018/G

8/LGD/PR
/P/2018/PG

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Remont fundamentów zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Wierzchowie

Wierzchowo, Gmina Wiejska Szczecinek

46 785,00

46 785,00

4 111 113,79

g)

2019-07-26

3/2018/G

6/LGD/PR
/P/2018/PG

Gmina Barwice

Renowacja miejsca tradycji w Piaskach

Piaski, Gmina Barwice

14 800,00

14 857,34

4 125 971,13

49.

2019-11-06

1/2019

2/LGD-PR/WK1/2019

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Podróże kulinarne, czyli integracja lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym

Piława, Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

38 461,00

60 445,60

4 186 416,73

50.

2019-11-12

1/2019

3/LGD-PR/WK1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Bezpieczny Powiat Szczecinecki

Borne Sulinowo, Gmina Borne Sulinowo

124 060,00

124 060,00

4 310 476,73

51.

2019-11-12

2/2019

1/LGD-PR/WK2/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

W zgodzie z tradycją i przyrodą – Powiat Szczecinecki na eko!

Obszar Powiatu Szczecineckiego

86 567,00

86 567,00

4 397 043,73

52.

2020-03-05

5/2019

1/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Biały Bór

Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark

Biały Bór, Gmina Biały Bór

63 630,00

73 524,48

4 470 568,21

53.

2020-03-05

5/2019

2/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Barwice

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne

Polne, Gmina Barwice

46 783,00

100 000,00

4 570 568,21

54.

2020-03-05

5/2019

3/LGD-PR/RI/2019/1

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa placu zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo

Silnowo, Radacz, Gmina Borne Sulinowo

44 541,00

70 000,00

4 640 568,21

55.

2020-05-15

4/2019

4/LGD-PR/RDG/2019

Marek Anciar

Rozwój działalności gospodarczej poprzez przebudowę byłej hydroforni na obiekt turystyczny oraz zwiększenie zatrudnienia

Jeleń, Gmina Borne Sulinowo

197 852,00

197 852,00

4 838 420,21

56.

2020-05-15

3/2019

1/LGD-PR/PDG/2019

Andrzej Łyszcz

Utworzenie działalności gospodarczej – An-Dor Andrzej Łyszcz

Barwice, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

4 888 420,21

57.

2020-05-20

3/2019

3/LGD-PR/PDG/2019

Józef Kania

Podjęcie działalności usługowej związanej z leśnictwem poprzez zakup maszyn

Uniemino, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

4 938 420,21

58.

2020-05-22

3/2019

4/LGD-PR/PDG/2019

Angelika Jakubiak

Utworzenie działalności gospodarczej – Usługi ogrodnicze „JULIA”

Grabiążek, Gmina Barwice

50 000,00

50 000,00

4 988 420,21

59.

2020-05-22

3/2019

6/LGD-PR/PDG/2019

Łukasz Chrzanowski

Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego

Międzylesie, Gmina Borne Sulinowo

50 000,00

50 000,00

5 038 420,21

60.

2020-05-28

3/2019

5/LGD-PR/PDG/2019

Marcin Gwiazda

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania termoizolacji budynków metodą wdmuchiwania materiałów sypkich

Omulna, Gmina Szczecinek

50 000,00

50 000,00

5 088 420,21

61.

2020-05-28

4/2019

6/LGD-PR/RDG/2018

Krzysztof Tomaszewisz „Talisman”

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie w sprzęt muzyczny

Krosino, Gmina Grzmiąca

77 916,00

77 916,00

5 166 336,21

62.

2020-06-18

4/2019

5/LGD-PR/RDG/2019

Tomasz Sowiński

Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie i wzrost zatrudnienia w Tomasz Sowiński Firma Pilarska „SOWIŃSKI”

Gwda Wielka, Gmina Szczecinek

102 926,00

102 926,00

5 269 262,21