Szanowni Państwo, 12 listopada zakończył się nabór wniosków nr 3/2020 dotyczący zakresu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru, którego alokacja wynosiła 293 713,36 zł / 73 428,34 EURO złożonych zostało 7 wniosków.

Ostateczne informacje dotyczące oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru operacji do dofinansowania.

BIURO LGD POJEZIERZE RAZEM