W dniu 20 maja br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Beneficjentem jest Pan Józef Kania z Uniemina, Gmina Borne Sulinowo. Podpisana umowa w ramach konkursu 3/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. „Podjęcie działalności usługowej związanej z leśnictwem poprzez zakup maszyn”. Wysoki wskaźnik zalesienia gminy Borne Sulinowo oraz gmin okolicznych powoduje, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże. Celem pośrednim beneficjenta jest uzyskanie zleceń jako podwykonawca Zakładów Usług Leśnych.

Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000,00 złotych.